Πληθωρισμός και οφέλη

Για τους καταναλωτές, ο πληθωρισμός μπορεί να σημαίνει επέκταση ενός στατικού μισθού ακόμη περισσότερο, αλλά για τους επενδυτές, ο πληθωρισμός μπορεί να σημαίνει συνεχές κέρδος καθώς προσθέτουν στο συνταξιοδοτικό τους χαρτοφυλάκιο.

Ο πληθωρισμός ορίζεται ως η συνεχής αύξηση της τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών.  Σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον, ένα γαλόνι γάλακτος που κάποτε κόστιζε 3 δολάρια μπορεί τώρα να κοστίζει 4 δολάρια. Με την πάροδο του χρόνου, ο πληθωρισμός διαβρώνει την αξία του νομίσματος ενός έθνους. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό και επιχειρήματα σχετικά με τη βασική του αιτία.

Στα οικονομικά, ο πληθωρισμός είναι ένα ποσοτικό μέτρο (ένα μέτρο της ποσότητας έναντι της ποιότητας) της ταχύτητας με την οποία αυξάνεται το μέσο κόστος για ένα καλάθι αγαθών σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ο πληθωρισμός μετρά τη δύναμη δαπανών του νομίσματος και τις περισσότερες φορές εμφανίζεται ως ποσοστό.

Η άνοδος των τιμών σημαίνει άσχημα νέα για τους καταναλωτές, καθώς απαιτείται ένα ολοένα αυξανόμενο χρηματικό ποσό για να αγοράσουν το ίδιο καλάθι αγαθών και υπηρεσιών χρόνο με το χρόνο. Αυτή η έννοια είναι γνωστή ως αγοραστική δύναμη.

Η νομισματική αρχή ενός έθνους (όπως μια κεντρική τράπεζα) θα εργαστεί για να διατηρήσει το ποσοστό του πληθωρισμού εντός ενός ορίου που διατηρεί την οικονομία σε λειτουργία και ενθαρρύνει την ανάπτυξη. Κάποιο επίπεδο πληθωρισμού είναι απαραίτητο, καθώς προωθεί τις δαπάνες που βοηθούν την εθνική οικονομική ανάπτυξη.

Τα πιο κοινά εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση του πληθωρισμού είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI).

Σε περιόδους αυξανόμενου πληθωρισμού, η εκμάθηση και η ενασχόληση με το forex trading και τις επενδύσεις είναι ιδανική, για τη προστασία της αξίας των κεφαλαίων μας.