Τι είναι ένα Pip;

Το Pip είναι ένα ακρωνύμιο για το “ποσοστό σε σημείο” ή “σημείο ενδιαφέροντος τιμής”. Ένα pip είναι η μικρότερη κίνηση τιμής που μπορεί να κάνει μια συναλλαγματική ισοτιμία με βάση τη σύμβαση της αγοράς συναλλάγματος. Τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων αποτιμώνται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία και η μεταβολή του pip είναι το τελευταίο (τέταρτο) δεκαδικό ψηφίο. Ένα pip είναι επομένως ισοδύναμο με 1/100 του 1% ή μία μονάδα βάσης. Για παράδειγμα, η μικρότερη κίνηση που μπορεί να κάνει το ζεύγος νομισμάτων USD/CAD είναι 0,0001 $ ή μία μονάδα βάσης.

Πώς λειτουργούν τα Pips
Το pip είναι μια βασική έννοια του συναλλάγματος (forex). Τα ζεύγη Forex χρησιμοποιούνται για τη διάδοση τιμών ανταλλαγής μέσω προσφορών προσφοράς και ζήτησης που είναι ακριβείς με τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Με απλούστερους όρους, οι έμποροι forex αγοράζουν ή πωλούν ένα νόμισμα του οποίου η αξία εκφράζεται σε σχέση με άλλο νόμισμα.

Pips και κερδοφορία
Η κίνηση ενός ζεύγους νομισμάτων καθορίζει εάν ένας trader πραγματοποίησε κέρδος ή ζημιά από τις θέσεις στο τέλος της ημέρας. Ένας έμπορος/trader που αγοράζει το EUR/USD θα κερδίσει εάν το ευρώ αυξηθεί σε αξία σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ. Εάν ο έμπορος/trader αγόραζε το ευρώ για 1,1835 και έβγαινε από τη διαπραγμάτευση στο 1,1901, θα έκανε 1,1901 – 1,1835 = 66 συναλλαγματικές μονάδες/pips . Τώρα, ας εξετάσουμε έναν έμπορο/trader που αγοράζει το ιαπωνικό γεν πουλώντας USD/JPY στα 112,06. Ο trader χάνει 3 pips στη συναλλαγή εάν κλείσει στις 112,09, αλλά κερδίζει κατά 5 pips εάν η θέση κλείσει στις 112,01. Ενώ η διαφορά φαίνεται μικρή στην αγορά συναλλάγματος πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τα κέρδη και οι ζημίες μπορούν να αυξηθούν γρήγορα. Για παράδειγμα, εάν μια θέση 10 εκατομμυρίων $ σε αυτήν τη ρύθμιση κλείσει στο 112,01, ο έμπορος/trader θα κλείσει ένα κέρδος 10 εκατομμυρίων $ x (112,06 – 112,01) = 500.000 ¥. Αυτό το κέρδος σε δολάρια ΗΠΑ υπολογίζεται ως 500.000 ¥/112,01 = 4.463,89 $.