Τι είναι η Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών (Bank reconciliation);

Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών είναι η διαδικασία της τακτικής συμφωνίας των λογαριασμών μιας τράπεζας με τους πελάτες της.

Ελέγχει δηλαδή εάν τα στοιχεία που υπάρχουν στα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης συμφωνούν με τα στοιχεία που έχει η ίδια για την κίνηση των λογαριασμών της συγκεκριμένης επιχείρησης.