Τι είναι ο αποπληθωρισμός;

Αποπληθωρισμός (Deflation)
Αποπληθωρισμός είναι η διαρκής τάση μείωσης του γενικού επιπέδου τιμών για μακρά χρονική περίοδο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αρνητικό πληθωρισμό.
Σε περίπτωση που προβλέπεται περαιτέρω πτώση των τιμών, οι υποψήφιοι αγοραστές ενδέχεται να καθυστερήσουν την απόκτηση προϊόντων εν αναμονή των χαμηλότερων μελλοντικών τιμών. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση των τιμών και τελικά σε οικονομική ύφεση.

Είδη Αποπληθωρισμού
Καταστροφικός αποπληθωρισμός
Αποπληθωρισμός που χαρακτηρίζεται από έντονη μείωση της ζήτησης, ύφεση, εκμηδενισμό των κερδών των επιχειρήσεων και έκρηξη της ανεργίας.

Συγκρατημένος αποπληθωρισμός
Αποπληθωρισμός ο οποίος έχει και αυτός αρνητικές συνέπειες, όπως ύφεση και ανεργία, είναι δυνατόν όμως να ελεγχθεί από μία καλά οργανωμένη οικονομία.

Θετικός αποπληθωρισμός
Αποπληθωρισμός όπου η γενική πτώση των τιμών εξισορροπείται από μία σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Στην περίπτωση αυτή αυξάνεται η ζήτηση, οι μισθοί και η οικονομική δραστηριότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση των τιμών σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, λόγω τεχνολογικής προόδου ή της αύξησης του ανταγωνισμού δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένδειξη αποπληθωρισμού.
Δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον αποπληθωρισμό τιμών.