Τι είναι το Καλάθι των Καταναλωτικών Αγαθών & Υπηρεσιών / Καλάθι της Νοικοκυράς (Basket of goods);

Το καλάθι των καταναλωτικών αγαθών & υπηρεσιών ή αλλιώς “καλάθι της νοικοκυράς” είναι μια αντιπροσωπευτική ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει ο μέσος πολίτης και χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη του κοινού και στη συνέχεια να βρεθούν οι διεθνείς ισοτιμίες της αγοραστικής δύναμης. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες καλαθιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αντίστοιχων δεικτών, όπως το …

Τι είναι το Καλάθι των Καταναλωτικών Αγαθών & Υπηρεσιών / Καλάθι της Νοικοκυράς (Basket of goods); Read More »