Τι είναι το Κόστος Πωληθέντων (Cost of goods sold);

Κόστος πωληθέντων είναι το κόστος αγοράς των πωληθέντων προϊόντων μιας επιχείρησης και ισούται με το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε προκειμένου να αποκτήσει τα εμπορεύματα της. Το κόστος αγοράς αποτελείται από: Την τιμή αγοράς τοις μετρητοίς (+) Τα άμεσα ή ειδικά έξοδα αγορών (+) Τις εκπτώσεις αγορών (-) Τις επιστροφές αγορών (-) 1) Όταν αγοράζονται εμπορεύματα επί πιστώσει, σαν κόστος αγοράς νοείται η …

Τι είναι το Κόστος Πωληθέντων (Cost of goods sold); Read More »