Πληθωρισμός και οφέλη

Για τους καταναλωτές, ο πληθωρισμός μπορεί να σημαίνει επέκταση ενός στατικού μισθού ακόμη περισσότερο, αλλά για τους επενδυτές, ο πληθωρισμός μπορεί να σημαίνει συνεχές κέρδος καθώς προσθέτουν στο συνταξιοδοτικό τους χαρτοφυλάκιο. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως η συνεχής αύξηση της τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών.  Σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον, ένα γαλόνι γάλακτος που κάποτε κόστιζε …

Πληθωρισμός και οφέλη Read More »