Τι είναι το Bitcoin;

Το Bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2009. Ακολουθεί τις ιδέες που εκτίθενται σε ‘white paper’ από τον μυστηριώδη και με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto. Η ταυτότητα του ατόμου ή των προσώπων που δημιούργησαν αυτή την τεχνολογία εξακολουθεί να είναι μυστήριο. Το Bitcoin προσφέρει την υπόσχεση για χαμηλότερες χρεώσεις συναλλαγών …

Τι είναι το Bitcoin; Read More »