Τι είναι το Forex ;

chart, trading, courses-3810586.jpg

Forex (Foreign exchange), το ξένο συνάλλαγμα είναι η διαδικασία αλλαγής ενός νομίσματος σε άλλο για διάφορους λόγους, συνήθως για εμπόριο, για συναλλαγές ή για τουρισμό. Σύμφωνα με μια έκθεση του 2019 από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (μια παγκόσμια τράπεζα για τις εθνικές κεντρικές τράπεζες), ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών για το forex έφτασε τα 6,6 τρισεκατομμύρια …

Τι είναι το Forex ; Read More »