Τι είναι ο αποπληθωρισμός;

Αποπληθωρισμός (Deflation) Αποπληθωρισμός είναι η διαρκής τάση μείωσης του γενικού επιπέδου τιμών για μακρά χρονική περίοδο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αρνητικό πληθωρισμό. Σε περίπτωση που προβλέπεται περαιτέρω πτώση των τιμών, οι υποψήφιοι αγοραστές ενδέχεται να καθυστερήσουν την απόκτηση προϊόντων εν αναμονή των χαμηλότερων μελλοντικών τιμών. Αυτό με τη σειρά του μπορεί …

Τι είναι ο αποπληθωρισμός; Read More »