Τι είναι ένα Pip;

Το Pip είναι ένα ακρωνύμιο για το “ποσοστό σε σημείο” ή “σημείο ενδιαφέροντος τιμής”. Ένα pip είναι η μικρότερη κίνηση τιμής που μπορεί να κάνει μια συναλλαγματική ισοτιμία με βάση τη σύμβαση της αγοράς συναλλάγματος. Τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων αποτιμώνται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία και η μεταβολή του pip είναι το τελευταίο (τέταρτο) δεκαδικό ψηφίο. …

Τι είναι ένα Pip; Read More »