Τι είναι το επιτόκιο;

Το επιτόκιο είναι ουσιαστικά μια επιβάρυνση του δανειολήπτη για τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου. Τα περιουσιακά στοιχεία που δανείζονται μπορεί να περιλαμβάνουν μετρητά, καταναλωτικά αγαθά, οχήματα και ακίνητα. Τα επιτόκια ισχύουν για τις περισσότερες συναλλαγές δανεισμού. Τα άτομα δανείζονται χρήματα για να αγοράσουν σπίτια, να χρηματοδοτήσουν έργα, να ξεκινήσουν ή να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις ή να …

Τι είναι το επιτόκιο; Read More »