Τι είναι η Χρέωση – Πίστωση;

Χρέωση – Πίστωση (Debit / Credit) Χρέωση και Πίστωση είναι οι λογιστικοί όροι που εκφράζουν τις αυξήσεις και μειώσεις που προκαλούν τα λογιστικά γεγονότα στα στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα η χρήση του όρου χρέωση εκφράζει: Αύξηση σε στοιχεία Ενεργητικού, εξόδου και ζημιών Μείωση σε στοιχεία Παθητικού, εσόδων και κερδών και η χρήση του όρου πίστωση εκφράζει: Μείωση σε στοιχεία …

Τι είναι η Χρέωση – Πίστωση; Read More »