Τι είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια;

Ειδική κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ) αποτελούν τα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα αμοιβαία (Εxchange Traded Funds – ETFs). Από τις τοποθετήσεις των ETFs προκύπτουν χαρτοφυλάκια που σχετίζονται και έχουν παράλληλη πορεία με κάποιον χρηματιστηριακό δείκτη μετοχών ή μία ομάδα μετοχών (καλάθι μετοχών). Ειδική περίπτωση των ETFs αποτελούν  τα λεγόμενα  Exchange Traded Commodities (ETCs), στο πλαίσιο των οποίων προκύπτουν …

Τι είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια; Read More »