Τι είναι ένα Non-Fungible Token (NFT);

Τα Non-Fungible Tokens (NFT) είναι κρυπτογραφικά στοιχεία σε μια αλυσίδα μπλοκ με μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης και μεταδεδομένα που τα διακρίνουν μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα, δεν μπορούν να διαπραγματεύονται ή να ανταλλάσσονται με ισοδυναμία. Αυτό διαφέρει από τα Non-Fungible Tokens όπως τα κρυπτονομίσματα, τα οποία είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους και, επομένως, μπορούν να …

Τι είναι ένα Non-Fungible Token (NFT); Read More »